Kwartalnik Kulturalny Nowy Napis

Dzięki uprzejmości Instytucji Literatury zbiory prasy biblioteki wzbogaciły się o czasopism „Kwartalnik Kulturalny Nowy Napis. Liryka, epika, dramat”. Swoje prace publikują w nim badacze kultury, filozofowie i specjaliści z zakresu historii sztuki. W każdym numerze jest zamieszczony inny blok tematyczny, poświęcony wybranemu przez redakcję ważnemu zagadnieniu.

Kwartalnik powstał, aby prezentować czytelnikom szeroki pejzaż współczesnej literatury niekomercyjnej. Na łamach tego czasopisma młodzież oraz studenci mogą znaleźć szereg interesujących zagadnień między innymi: wiersze opowiadania, całe utwory tematyczne oraz tłumaczenia z literatury obcej.

Periodyk przedstawia również zagadnienia związane z ogromnym dorobkiem literatury XX wieku, jak również nie zapomina o literaturze najnowszej. Komentarze i teksty tematyczne towarzyszące dziełom na łamach kwartalnika jakie ukazują się w tym czasopiśmie są wsparciem dla czytelników, którzy zmagają się z niełatwą twórczością współczesnych autorów.

Zapraszamy do korzystania w Czytelni Ogólnej MBP przy ulicy Warszawskiej 11/13, w której znajdziecie również wiele ciekawej prasy bieżącej jak i archiwalnej w godzinach pracy instytucji.