Międzynarodowy Dzień Pisania Listów

Dnia 9. października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pisania Listów.

Skaldowie śpiewali w piosence „Medytacje wiejskiego listonosza” , że:

„Ludzie listy piszą zwykłe polecone

Piszą, że kochają, nie śpią, klną, całują się

Ludzie listy piszą nawet w małej wiosce

Listy szare, białe, kolorowe

Kapelusz przed pocztą zdejm”

List to pisemna wiadomość wysłana przez nadawcę do adresata w celu wymiany informacji.

Sztuka pisania listów to epistolografia.

Historia pisania listów sięga starożytności i jest tak stara, jak stare jest pismo. Do chwili wynalezienia telegrafu, a później telefonu i internetu, był to jedyny sposób porozumiewania się ludzi na odległość.

Pod koniec XX wieku list stopniowo tracił na znaczeniu. Był wypierany przez szybsze i bardziej bezpośrednie sposoby komunikacji. Współcześnie wysyłanie tradycyjnych listów, zapisanych na kartce papieru i umieszczanych w kopercie, należy do rzadkości. Obecnie terminem list określa się także wiadomość wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

Prezentujemy dzisiaj naszym Czytelnikom żartobliwy list patrona biblioteki, Zdzisława Arentowicza, napisany wierszem z sanatorium w Polanicy, do Prezesa PTTK we Włocławku mecenasa Z. Prószyńskiego 17 marca 1955 roku.

Fragmenty listu czyta bibliotekarz Urszula Puchalska.