„Mielęcin, Michelin”

Poznajcie dzieje jednego z włocławskich osiedli.


Książka Zbigniewa Jankowskiego „Mielęcin, Michelin. Szkice z dziejów osiedla i okolicy” stała się pretekstem do stworzenia wystawy plenerowej przedstawiającej historię pierwszych miejscowości, dawnych majątków i wiosek, od których wzięło początek obecne osiedle Michelin. Bogato ilustrowana wystawa ma zachęcić mieszkańców do pogłębiania swojej wiedzy o historii regionu.

2 sierpnia 2022 r., godz. 12.00Filia nr 10, ul. Kościelna 2

Wstęp wolny

Po książkę Zbigniewa Jankowskiego zapraszamy do katalogu i bibliotek.