Podsumowanie amnestii

Z możliwości amnestii, która odbyła się w dniach 13-31 grudnia 2018 r., mogły skorzystać osoby, które na swoich kontach miały naliczone kary za nieterminowy zwrot książek. Amnestią objęte były materiały biblioteczne wypożyczone w 2018 roku. Akcja dotyczyła biblioteki głównej oraz filii na terenie całego miasta.

W ramach akcji 727 osób oddało przetrzymane książki, a suma umorzonych kar wyniosła 4488,90 zł .