Prasomaniak – „Alchemik”

„Alchemik” to dwutygodnik przyfabryczny wydawany był przez Samorządy Robotnicze Zakładów Azotowych „Włocławek” i Zakłady Farb „Polifarb” we Włocławku. Pierwszy numer pisma ukazał się w połowie czerwca 1972 roku w Dniu Chemika. Stanowisko redaktora naczelnego objął Maciej Elert, zaś przewodniczącym kolegium, odpowiedzialnym za redagowanie gazety został Stefan Wiśniewski. Pierwotnie nakład dwutygodnika wynosił 1800 egzemplarzy, lecz rok później został podwojony. Wieloletnim redaktorem naczelnym „Alchemika” był Ryszard Jarzembowski.

Czasopismo poruszało tematykę związaną z życiem robotniczym i gospodarczym we Włocławku. Celem dwutygodnika była integracja środowisk robotniczych z miastem. Gazeta na tyle przypadła do gustu pracownikom zakładowym, że sami zdecydowali się publikować swoje teksty na łamach „Alchemika”. W piśmie nie brakowało również artykułów napisanych przez inżynierów, naukowców oraz działaczy politycznych i społecznych. Periodyk organizował też liczne konkursy, które cieszyły się popularnością wśród czytelników, jak i robotników.

„Alchemik” nie tylko zajmował się życiem przemysłowym, na jego łamach sporo miejsca poświęcono na teksty satyryczne i humorystyczne oraz artykuły związane z lokalnym sportem i wydarzeniami odbywającymi się we Włocławku.

Pismo ukazywało się do 1989 roku, do tego momentu wydano 521 numerów periodyku. W naszej bibliotece znajdziecie archiwalne numery „Alchemika” od 1977 roku.

Przypominamy, iż wszystkie czasopisma udostępniane są na miejscu w Czytelni przy ul. Warszawskiej 11/13.

Zachęcamy do lektury.