„Prasomaniak” – „Ilustrowany Kurier Polski”

„Ilustrowany Kurier Polski” to dziennik założony w 1945 roku przez Stronnictwo Pracy z inicjatywy prezesa tego Stronnictwa i jednocześnie wicewojewody pomorskiego Zygmunta Falczaka. Pierwszy numer pisma ukazał się 22 października 1945 roku, funkcjonując od początku jako organ Stronnictwa Pracy, a od 1950 roku Stronnictwa Demokratycznego. Pierwotnie za druk dziennika odpowiadała Spółdzielnia Wydawnicza „Zryw”.

Gazeta była wówczas pismem o zasięgu ogólnopolskim. Pierwsza siedziba mieściła się w budynku przy ul. Jagiellońskiej 17, a później przy ul. Focha 20 w Bydgoszczy, oddziały natomiast znajdowały się również w innych dużych miastach. W tamtym czasie nakład „Ilustrowanego Kuriera Polskiego” wynosił 100 000 egzemplarzy. Misją dziennika było informowanie o kwestiach ważnych dla rzemieślników i ludzi pracujących fizycznie. Z racji patronatu, jakim periodyk był objęty przez Stronnictwo Pracy, na jego łamach ukazywały się artykuły dotyczące światopoglądu konserwatywnego i katolickiego. Dużo miejsca poświęcano również na omówienie relacji polsko-niemieckich, a także dzielono się z czytelnikami wspomnieniami osób, które przeżyły okupację w czasie II wojny światowej.

W latach 60. gazety nie wydawano już w całym kraju, a jej dystrybucję ograniczono do Kujaw, Pomorza i Wielkopolski. Jako organ Stronnictwa Demokratycznego w późniejszym okresie dziennik przywiązywał dużą wagę do prowadzenia działu kulturalnego, zamieszczając na jego łamach wyczerpujące recenzje spektakli teatralnych oraz książek.

Pierwsze lata po przemianach ustrojowych nie przyniosły dobrych wieści dla „Ilustrowanego Kuriera Polskiego”. Dziennik przez kilkanaście lat był w rękach wielu prywatnych grup wydawniczych, ale żadna z nich nie potrafiła przywrócić „IKP” do czasów świetności. Dodatkowo zasięg pisma został ograniczony, zawężając swój kolportaż do Bydgoszczy i większych ośrodków województwa włocławskiego i toruńskiego. Ostatni numer „Ilustrowanego Kuriera Polskiego” ukazał się 3 stycznia 2003 roku w okresie, gdy był już wydawany jako tygodnik. W 2012 roku próbowano przywrócić periodyk, także w formie tygodnika, lecz jego wydawanie potrwało zaledwie 2 miesiące.

W naszej bibliotece możecie znaleźć archiwalne numery „Ilustrowanego Kuriera Polskiego” od 1971 roku.

Przypominamy, iż wszystkie czasopisma są udostępniane na miejscu w Czytelni przy ul. Warszawskiej 11/13.

Zapraszamy do lektury.