Prywatne Muzeum Miar

Pół wieku temu, założone w mieszkaniu Józefa Arentowicza – brata naszego patrona, prywatne Muzeum Miar, obchodziło dziesięciolecie swojego istnienia. O tym, jakie eksponaty zgromadziło, czyta w artykule Gazety Kujawskiej Adrian Domanowski, pracownik Teatru Impresaryjnego.

Gazeta Kujawska 1971r, nr 171, s. 4 z dn. 21 lipca