Przeprowadzka od kwietnia. Czy to krótko, czy długo ?

W kwietniu biblioteka rozpoczęła proces przenoszenia biblioteki głównej z tymczasowej siedziby do zmodernizowanego budynku przy ul. Warszawskiej. 150 tys. materiałów bibliotecznych, przede wszystkim książek i prasy oprawnej, zostało spakowanych w paczki i w maju konsekwentnie przewożono je do nowej siedziby. Był to pracochłonny proces, ponieważ wszystkie paczki wymagały właściwego oznakowania z dodatkowym podziałem na miejsce przeznaczenia.

1 czerwca bibliotekarze otrzymali klucze do budynku przy ul. Warszawskiej. Obecnie rozpakowujemy, układamy i przygotowujemy zbiory do ponownego udostępnienia czytelnikom. Teraz paczki są rozpakowywane i trafiają na półki nowych regałów oraz do magazynowania zwartego. Wszystko zgodnie z UKD czyli Uniwersalną Klasyfikacją Dziesiętną. Ponadto instalacji wymaga sieć komputerowa, tak by w niedalekiej przyszłości można było bez przeszkód udostępniać na zewnątrz materiały biblioteczne biblioteki głównej w oparciu o katalog elektroniczny. Wkrótce także rozpocznie się instalowanie sprzętu, w tym technologicznych nowinek, w takich działach jak: Mediateka, Strefa Dziecka, a także w sali kameralnej i sali konferencyjnej. Planowane otwarcie ma nastąpić już w przyszłym miesiącu.