Rok Ignacego Łukasiewicza

Sejm RP ogłosił rok 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza, polskiego farmaceuty i przedsiębiorcy, założyciela pierwszej w Polsce kopalni ropy naftowej, wynalazcy lampy naftowej, twórcy metody otrzymywania nafty, pioniera przemysłu naftowego w Europie, rewolucjonisty, patrioty i działacza niepodległościowego, społecznika i filantropa.

Zdjęcia zostały wykonane w Muzeum Regionalnym PTTK im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach.