Spotkanie Mirosławy Stojak z podopiecznymi DPS-u

7 grudnia, z inicjatywy biblioteki oraz włocławskiego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19, zorganizowane zostało spotkanie podopiecznych z Mirosławą Stojak – poetką, pisarką, regionalistką. W trakcie spotkania zostały omówione wcześniejsze utwory pisarki, takie jak: „Utkane sercem włocławskim Żydom”, „Z szuflady wspomnień”, „Aleja Magnolii”, jak i najnowsze książki: „Przyrzeczona kwiatom”, „Łąki zwiastowe” i „Pamięci Włocławskich Żydów”. Autorka odpowiedziała na liczne pytania dotyczące włocławskich Żydów oraz przedstawiła plany dotyczące wydania kolejnych utworów.