Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w Filii Dziecięcej nr 1

Obchodzony 21 lutego Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. W trosce o kształtowanie poczucia odpowiedzialności za polszczyznę Filia Dziecięca nr 1 przy ul. Warszawskiej 11/13 zorganizowała spotkanie… Czytaj Dalej Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w Filii Dziecięcej nr 1