„Targowe migawki – zmieniły się tylko konie”

O motoryzacyjnych zmianach zaobserwowanych na największym targowisku miejskim czyta w naszym bibliotecznym cyklu „We Włocławku pół wieku temu” Adrian Domanowski, pracownik Teatru Impresaryjnego we Włocławku.

Targowe migawki – zmieniły się tylko konie”, „Gazeta Kujawska”, 1972, nr 196, s. 6 z dn. 18 sierpnia