„W przygotowaniu monografia najstarszego szpitala we Włocławku”

O przygotowaniach do publikacji monografii najstarszego szpitala we Włocławku z okazji zbliżającej się 150. rocznicy jego powstania czyta w naszym bibliotecznym cyklu Adrian Domanowski, pracownik Teatru Impresaryjnego we Włocławku.

Gazeta Kujawska, 1972, nr 82, s. 4 z dn. 7 kwietnia.