Wizyta prezydenta Mościckiego we Włocławku

12 lipca 1928 r. prezydent RP prof. Ignacy Mościcki gościł we Włocławku. Dziś mija 95. rocznica tego wydarzenia. Miała ona związek z objazdem przez głowę państwa organizacji i zakładów oświatowo – kulturalnych oraz doświadczalnych, skupionych w Centralnym Towarzystwie Rolniczym. Podróż obejmowała centralne województwa i miała miejsce w dniach 11–14 lipca. Wizytę w naszym mieście poprzedził pobyt na ziemi dobrzyńskiej. Do Włocławka pierwszy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej przybyła od strony Szpetala Dolnego. Ustawiono na tę okazję bramę triumfalną między katedrą a mostem, przy której zgromadzili się mieszkańcy miasta. Przy bramie obecna była kompania honorowa 14 pp ze sztandarem i orkiestrą, która odegrała hymn narodowy. Obecne były również delegacje władz państwowych, miejskich, instytucji oraz stowarzyszeń. Prezydent został przywitany przez prezydenta Włocławka Stefana Pachnowskiego. Przemówienie powitalne wygłosił dr Witold Emil Piasecki, prezes Rady Miejskiej. Następnie gość udał się do katedry, w której progach powitał go, w otoczeniu duchowieństwa, biskup Wojciech Owczarek. Odśpiewano „Te Deum” oraz odprawiono modlitwy za Ojczyznę i gościa. Po czym głos zabrał biskup. Zwrócił on uwagę na to, że ziemia kujawska była kolebką zjednoczonego państwa, w czasie zaborów była przykładem miłości i poświęcenia dla Ojczyzny. Oświadczył również, iż mieszkańcy Kujaw będą pracować ofiarnie na rzecz swojego kraju. Później prezydent zwiedził zabytki katedralne.

Z katedry, udekorowanymi ulicami miasta, przez Kowal, prezydent udał się do Czerniewic. Tam do dostojnego gościa przemówił prezes Okręgowego Towarzystwa Rolniczego we Włocławku Antoni Władysław Byszewski.

Wizyta prezydenta Mościckiego na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej była wielkim wydarzeniem dla mieszkańców, w którym uczestniczyło tysiące osób. Odwiedziny prezydenta były tym ważniejsze, że odbyły się dziesięć lat po odzyskani przez Polskę niepodległości. Podkreśliła docenienie dorobku rolniczego, społecznego i kulturalnego oraz pracę, starania i zaangażowanie ludzi tu żyjących w podnoszenie gospodarcze regionu.

Źródło: M. Raczkowski „Wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej prof. Ignacego Mościckiego (11-12 lipca 1928 r.), „Rocznik Dobrzyński” t. XI, s. 43-53.