„Włocławianin wynalazcą filmu dźwiękowego”

O niedocenionym, pochodzącym z Włocławka wynalazcy filmu dźwiękowego czyta w naszym bibliotecznym cyklu „We Włocławku pół wieku temu” Adrian Domanowski, pracownik Teatru Impresaryjnego we Włocławku.

Włocławianin wynalazcą filmu dźwiękowego/ Gazeta Kujawska, 1972, nr 141, s. 6 z dn. 15 czerwca