XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zdzisława Arentowicza

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku ogłasza XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zdzisława Arentowicza. Konkurs ma charakter ogólnopolski, adresowany jest do autorów zrzeszonych i niezrzeszonych w organizacjach twórczych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie 3 własnych utworów poetyckich o dowolnej tematyce, nienagradzanych i niepublikowanych, w trzech egzemplarzach
maszynopisu. Utwory należy przesyłać do 23 sierpnia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne w wysokości:
 I nagroda –1000,00 zł
 II nagroda – 700,00 zł
 III nagroda – 400,00 zł
Wyróżnieni otrzymają karty upominkowe do Salonu Empik na kwotę 200,00 zł

Szczegółowy Regulamin Konkursu :

Regulamin konkursu

zał 1 – KLAUZULA INFORMACYJNA

zał. 2 – ZGODA na przetwarzanie danych

zał. 3 – ZGODA na przetwarzanie wizerunku

zał. 4 – ZGODA rodzica na udział dziecka