Z kart historii Włocławka

Dziś mija 5. rocznica śmierci Janusza Nowierskiego (1953 – 2017), twórcy logo naszej biblioteki.
Specjalizował się w grafice użytkowej, malarstwie i rysunku. W jego dorobku możemy znaleźć projekty plakatów, książek, folderów, znaków firmowych i okolicznościowych. Tworzył obrazy w technice olejnej i akwarelowej na płótnie i kartonie. Jego prace brały udział w wielu wystawach, a sam autor był również laureatem licznych nagród. Prace Janusza Nowierskiego znajdują się w wielu muzeach i zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą.
Był autorem setek opraw artystycznych wystaw w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Muzeum Diecezjalnym, a także w wielu muzeach w Polsce.
Współpracował z Instytutem Genealogii i Heraldyki, dla którego projektował herby i insygnia władz samorządowych w kraju.
Aktywnie działał społecznie, w tym był członkiem wielu stowarzyszeń, a w wielu przypadkach ich twórcą m.in. założył Stowarzyszenie Artystów Plastyków Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej (1984-2000), powołał wraz z Andrzejem Winiarskim Stowarzyszenie Kolekcjonerów Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej (2000 r.). W ramach tego stowarzyszenia powołał kwartalnik „Kolekcjoner Kujawski” i był jego redaktorem naczelnym. Od 1988 r. działał w Obywatelskim Komitecie Odbudowy Pomnika Poległych Obrońców Wisły 1920 r.
Za działalność artystyczną otrzymał szereg nagród przyznanych wielokrotnie przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, Generalnego Konserwatora Zabytków, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Prezydenta Miasta Włocławka, Wojewodę Włocławskiego.