Z kart historii Włocławka i okolic: Stanisław Smolka

Z kart historii Włocławka i okolic

Dziś obchodzimy 140. rocznicę urodzin Stanisława Smolki, oficera Wojska Polskiego, budowniczego, inicjatora i głównego założyciela Uzdrowiska Wieniec Zdrój.

Major Smolka zainteresował się źródłem leczniczych wód siarczano-wapiennych na terenie prywatnych lasów majątku Wieniec, należących do rodu Kronenbergów. Zorganizował grupę włocławskich intelektualistów oraz warszawskich lekarzy i zwrócił się do Leopolda Jana Kronenberga – bankiera i przemysłowca, właściciela dóbr Brzezie i Wieniec, z prośbą o zgodę na utworzenie w Wieńcu sanatorium. Niestety nie uzyskał aprobaty tego pomysłu.

Major Smolka nie dał jednak za wygraną i rozpoczął poszukiwania miejsca do wykonania prób drugiego odwiertu poza posiadłością Kronenbergów, na terenie leśnictwa Poraza. Badania te dały pozytywne efekty i major Smolka w kwietniu 1923 roku zarejestrował notarialnie spółkę z o.o. pn. „Zdrojowisko Siarczane Wieniec”. Został w niej prezesem i głównym udziałowcem. Był również autorem projektu pierwszych łazienek w Wieńcu.

Nieporozumienia między pozostałymi członkami zarządu oraz wymiana pieniędzy z marek polskich na złotówki w 1924 roku doprowadziły Stanisława Smolkę do bankructwa. Rozgoryczony tym niepowodzeniem zrezygnował z funkcji prezesa i członkostwa w zarządzie, wyjechał do Torunia, później w okolice Gdyni.

W 1934 roku powrócił na Kujawy i zamieszkał w Michelinie. Był projektantem i kierownikiem budowy pierwszego kościoła pw. Ducha Świętego w Michelinie.

W 1939 roku został zmobilizowany, brał udział w bitwie nad Bzurą i walkach na zamojszczyźnie, gdzie zginął 24 września 1939 roku.

W Wieńcu Zdroju jedna z ulic została nazwana jego imieniem.