Z kart historii Włocławka – Leslau

Z kart historii Włocławka

21 maja 1941 roku, okólnikiem ministra spraw wewnętrznych Rzeszy, Włocławek otrzymał oficjalną niemiecką nazwę Leslau an der Weichsel, narzuconą zaraz po wkroczeniu okupanta we wrześniu 1939r.

Administracyjnie miasto zostało włączone do Rzeszy, w granice szeroko pojętej Wielkopolski, zwanej przez władze okupacyjne Krajem Warty – Wartheland. Komisarzem Leslau mianowano Hansa Cramera, byłego burmistrza Dachau. Po ponad dwóch latach sprawowania władzy nad ludnością Włocławka, Cramer został przeniesiony do Kowna. 15 stycznia 1942 roku jego obowiązki we Włocławku przejął Oskar Schulz.

Hans Cramer podjął również starania w urzędzie namiestnika w Poznaniu i ministerstwie spraw wewnętrznych w Berlinie o nadanie miastu statusu powiatu miejskiego i objęcie go niemiecką ustawą gminną. Wśród przedstawianych argumentów w rozmowach z władzami zwierzchnimi były między innymi: wszechstronny rozwój Włocławka w okresie międzywojennym, przemysłowy charakter, bardzo dobry stan zakładów przemysłowych, rzemiosła i handlu jak również dogodna komunikacja i położenie nad Wisłą. Powyższa ocena jest sprzeczna z opinią propagandy hitlerowskiej o złym stanie gospodarki polskiej i jej zacofaniu.

Po więcej informacji o historii Włocławka w czasie II wojny światowej zapraszamy do katalogu i bibliotek.