„150 lat starego szpitala”

O planach wydania monografii poświęconej historii Szpitala nr 1 im. Heliodora Święcickiego we Włocławku z okazji 150. rocznicy działalności placówki czyta w naszym bibliotecznym cyklu „We Włocławku pół wieku temu” Adrian Domanowski, pracownik Teatru Impresaryjnego we Włocławku.

„150 lat starego szpitala”/ Gazeta Kujawska, 1947. nr 87. s. 5 z dn. 3 grudnia