5. rocznica śmierci dyrektor Marii Branickiej

Dziś mija 5 lat od śmierci, Marii Branickiej, wieloletniego dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku. Pracę bibliotekarza rozpoczęła w 1957 r. na stanowisku kierownika placówki. Dzięki jej staraniom w 1972 roku biblioteka została przeniesiona z siedziby przy ul. Kościuszki do nowo wybudowanego gmachu przy ul. Warszawskiej. Trzy lata później, wraz ze zmianą podziału administracyjnego kraju i przekształceniem instytucji w Wojewódzką Bibliotekę Publiczną została mianowana jej dyrektorem. Zaangażowanie w działalność utworzonego przez nią Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na województwo włocławskie zostało nagrodzone powierzeniem jej funkcji przewodniczącej Zarządu Okręgu. Dyrektor Maria Branicka przez 36 lat pełnienia swojej funkcji doprowadziła do remontu wielu placówek terenowych, rozszerzenia sieci bibliotek na teranie miasta i województwa oraz doprowadziła do znacznego wzrostu poziomu czytelnictwa, poprzez prowadzenie działalności oświatowej i popularyzującej książkę i czytelnictwo. W czasie pełnienia przez nią funkcji dyrektora WBP przystąpiła do wprowadzenia komputerowej obsługi Czytelników oraz programu do katalogowania SOWA. Za swoją pracę zawodową i społeczną została wielokrotnie odznaczona i nagrodzona (m. in. Nagrodą Funduszu Literatury, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski) Blisko połowa pracowników obecnie pracujących w MBP została zatrudniona przez dyrektor Marię Branicką.