65. rocznica śmierci Antoniego Wawrzynieckiego

Dziś mija 65. rocznica śmierci Antoniego Wawrzynieckiego – prawnika, prezydenta Włocławka w latach 1919-1920.

Był zastępcą senatora wybranym z województwa warszawskiego w 1935r.

Sędzia, później adwokat, działacz społeczny. Współorganizator Klubu Radykalnej Inteligencji. Radny, wiceprzewodniczący, a później przewodniczący Rady Miejskiej we Włocławku.

W okresie Polski Ludowej współorganizator miejscowych struktur Stronnictwa Demokratycznego. W 1945r. wiceprzewodniczący Miejskiej Rady Narodowej.

Zmarł 5 maja 1956r. I pochowany został na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku.