„Ciemności Egipskie”

Zapraszamy do wysłuchania cyklu felietonów humorystycznych „Włocławskie migawki – redaktora Agapita”. Były one umieszczane w „Gazecie Kujawskiej” w latach 1947-1950. Kim był Agapit właściwie nie wiadomo. Leszek Belzyt autor artykułu „Prasa codzienna i periodyczna wydawana we Włocławku w latach 1945-1950” umieszczonego w „Zapiskach Kujawsko – Dobrzyńskich” z 1987 roku przypuszcza, że pod tym pseudonimem ukrywał się Czesław Andrzejkowicz, dziennikarz „Gazety Kujawskiej”, a potem „Życia Włocławka”, który pisał również pod pseudonimem Andrzej Gryf. W roku 2022 przypada 50. rocznica jego śmierci.

Gazeta Kujawska, 1948, n4 267, s. 4 z dn. 28 września