„Rozpruwacze”

W dzisiejszym felietonie z cyklu „Włocławskie migawki redaktora Agapita”, publikowanego na łamach „Gazety Kujawskiej” w latach 1947-1950, zapoznamy się z fenomenem „Rozpruwaczy”. Felieton „Rozpruwacze” czyta Adrian Domanowski, pracownik Teatru Impresaryjnego we Włocławku. „Rozpruwacze”, Gazeta Kujawska,… Czytaj Dalej „Rozpruwacze”