„Rozpruwacze”

W dzisiejszym felietonie z cyklu „Włocławskie migawki redaktora Agapita”, publikowanego na łamach „Gazety Kujawskiej” w latach 1947-1950, zapoznamy się z fenomenem „Rozpruwaczy”.

Felieton „Rozpruwacze” czyta Adrian Domanowski, pracownik Teatru Impresaryjnego we Włocławku.

„Rozpruwacze”, Gazeta Kujawska, 1949, nr 4, s. 4 dn. z 5 stycznia