„Tylko nie wiem do kogo”

W dzisiejszym felietonie z cyklu „Włocławskie migawki redaktora Agapita”, publikowanego na łamach „Gazety Kujawskiej” w latach 1947-1950 weźmiemy udział perypetiach na teatralnej widowni.

Felieton „Tylko nie wiem do kogo” czyta Adrian Domanowski, pracownik Teatru Impresaryjnego we Włocławku.

„Tylko nie wiem do kogo”, Gazeta Kujawska, 1947, nr 53, s. 3 z 29 października