Dziadku, Babciu czy ja jestem Kujawiakiem?

Filia nr 2 zaprasza wszystkie dzieci w wieku 8-12 lat do udziału w konkursie „Dziadku, Babciu czy ja jestem Kujawiakiem?”. Termin zgłaszania prac: 31 sierpnia. Szczegółowy regulamin konkursu zamieszczamy poniżej. Konkurs jest realizowany w ramach projektu pn. „Czas na nasz wolny czas… z książką i biblioteką” finansowanego przez Urząd Miasta Włocławek.

Regulamin konkursu plastycznego „Dziadku, Babciu czy ja jestem Kujawiakiem?”

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku – Filia nr 2.
2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Czas na nasz wolny czas… z książką
i biblioteką” finansowanego przez Urząd Miasta Włocławek.
3. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 8 -12 lat.
4. Celem konkursu jest pobudzenie i poszerzenie inwencji twórczej uczestników, rozwijanie samodzielnej pracy, inspirowanie do poszukiwań.
5. Prace powinny być relacją plastyczną z odkrywania Kujaw, wykonaną w technice kolażu.
6. Prace powinny być zabezpieczone oraz czytelnie podpisane: imię, nazwisko i wiek. Należy również dołączyć oświadczenie/zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego. Dane osobowe uczestników będą pozyskane wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
7. Prace należy dostarczyć osobiście do Filii nr 2 przy ul. Dziewińskiej 17 w terminie
do 31 sierpnia. Prezentacja prac oraz głosowanie na najlepszą pracę odbędą się w siedzibie filii w terminie
od 3 do 27 września.
8. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 28 września o godz. 16.00
w Filii nr 2 przy ul. Dziewińskiej 17.
9. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw oraz publikowania na stronie www biblioteki.