Mój albumik wakacyjny

Filia nr 11 zaprasza wszystkie dzieci w wieku 5-15 lat do udziału w konkursie „Mój albumik wakacyjny”. Termin zgłaszania prac: 31 sierpnia 2018 roku.
Szczegółowy regulamin konkursu zamieszczamy poniżej. Konkurs jest realizowany w ramach projektu pn. „Czas na nasz wolny czas… z książką i biblioteką” finansowanego przez Urząd Miasta Włocławek.

Regulamin konkursu „Mój albumik wakacyjny”

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku
– Filia nr 11.
2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Czas na nasz wolny czas… z książką
i biblioteką” finansowanego przez Urząd Miasta Włocławek.
3. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-15 lat
4. Zadanie konkursowe polega na opisaniu (w dowolny sposób) przynajmniej 5 dni tegorocznych wakacji.
Mogą to być rysunki, fotografie, opowiadania, relacje (forma papierowa lub elektroniczna) itp.
5. Prace należy zgłaszać (osobiście, drogą pocztową lub mailową) na adres:
Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Arentowicza
ul. Łęgska 28 jedenastka.mbp@wp.pl w terminie: do 31 sierpnia
Do pracy należy dołączyć dane autora: imię, nazwisko, wiek, adres, dane kontaktowe – numer telefonu, ewentualnie adres e-mail.
Należy również dołączyć oświadczenie/zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego. Dane osobowe uczestników będą pozyskane wyłącznie
do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
6. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi we wrześniu br. O terminie zakończenia laureaci zostaną powiadomieni.
7. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw i publikowania na stronie www biblioteki.