Konkurs plastyczny „Robot marzeń”

Dzieci i młodzież szkół podstawowych zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym „Robot Marzeń”. Prace wykonane dowolną techniką w formacie A4 należy nadsyłać w terminie 1-29 kwietnia 2022 r. na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zdzisława Arentowicza
we Włocławku, Plac Staszica 1,
87-800 Włocławek
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Robot Marzeń”

lub złożyć osobiście w bibliotece głównej bądź w wybranej filii bibliotecznej.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu: „Czas na nasz wolny czas … z książką i biblioteką” finansowanego przez Urząd Miasta Włocławek.

Szczegółowy regulamin konkursu: