Otwarcie kolejnych placówek

Informujemy, że od poniedziałku, 11 maja 2020 r. zostaną otwarte kolejne placówki:

  • Filia Dziecięca nr 2, ul. Dziewińska 17
  • Filia nr 3, ul. Toruńska 87
  • Filia nr 7, ul. Kapitulna 22 a
  • Filia nr 11, ul. Łęgska 28

Wszystkie filie biblioteczne będą czynne w zwykłych godzinach pracy, z wyjatkiem Filii nr 3, która z racji swojej siedziby w „Klubie Zazamcze”, będzie czynna w godzinach otwarcia klubu, tj.: pon. 10.00 – 15.30, wt. – pt. 9.00 – 15.30.


Zgodnie z rekomendacjami Dyrektora Biblioteki Narodowej uruchomione zostają dla użytkowników tylko pomieszczenia wypożyczalni – bez wolnego dostępu do półek. Nadal obowiązuje zakaz korzystania z czytelni i stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Zaleca się przestrzeganie wszystkich ogólnych zasad i zachowanie rygoru bezpieczeństwa tj. przebywanie w bibliotece w maseczkach, rękawiczkach i z zachowaniem odpowiedniej odległości. Każda przyjęta książka podlegać będzie 3 dniowej kwarantannie i nie będzie w tym czasie dostępna do wypożyczenia. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki przez użytkowników nie wolno samodzielnie dezynfekować. W bibliotekach zostaną przygotowane stanowiska do mycia i dezynfekcji dłoni. Wciąż zachęcamy naszych Czytelników do korzystania z dostępnych zasobów on-line. Dostęp do czytelni zostanie przywrócony w ramach czwartego etapu.