Powstańcza karta

W tym roku mija setna rocznica pobytu we Włocławku Antoniego Chruściela ps. „Monter”. Przyszły dowódca powstania warszawskiego, wówczas oficer w stopniu kapitana, stacjonował w naszym mieście w 14-tym Pułku Piechoty na przełomie 1921/1922. Fakt ten przywołujemy w 77. rocznicę wybuchu największego zrywu czasu okupacji. Na polecenie gen.  Tadeusza Komorowskiego „Bora” 1 sierpnia 1944 r. pułkownik (późniejszy generał) Antoni Chruściel ogłosił godz. 17.00 godziną „W”. Co roku w Warszawie i wielu polskich miastach, także we Włocławku,  dla uczczenia pamięci powstańców i mieszkańców stolicy, w godzinę wybuchu powstania rozbrzmiewają syreny.
Na zdjęciach:
1. Generał Antoni Chruściel ps. „Monter”
2. Córka powstańczego dowódcy, łączniczka Jadwiga Chruściel ps. „Kozaczek” (ur. 1928 r.) i dyrektor biblioteki Andrzej Chmielewski