Spotkanie w Bibliotece Narodowej

Dyrektor Andrzej Chmielewski, starszy kustosz Beata Kołacińska i starszy kustosz Emilia Szczepańska z Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów wraz z literatką Krystyną Sarnowską gościli w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Włocławscy bibliotekarze tworzący zespół redakcyjny przekazali Panu Dyrektorowi dr. Tomaszowi Makowskiemu dwa egzemplarze wydanej w maju książki „Moje serce wyrywa się nad Wisłę. Maria Danilewicz Zielińska we wspomnieniach i listach”. Honorowa Obywatelka Włocławka przez 10 lat (do wybuchu II wojny światowej) była pracownikiem Biblioteki Narodowej, kierownikiem Działu Uzupełniania Zbiorów. Spotkanie było także okazją do zapoznania się z funkcjonowaniem przestrzeni bibliotecznych dla czytelników po modernizacji budynku Biblioteki Narodowej.