Symbole miejskie

Uchwałą nr 65/XII/2003 Rady Miasta Włocławka w dniu 6 października 2003 r. określono symbole naszego miasta (herb, hejnał i flagę). Dziś mija 20 rocznica tego wydarzenia.

Herb miasta ma swoje korzenie w średniowieczu. Pierwsze wzmianki o herbie pochodzą z XIV wieku i przedstawiają w czerwonym polu tarczy herbowej srebrny mur blankowany ze złotą zamkniętą bramą. Nad murem widnieją trzy baszty, z których środkowa jest największa i nakryta złotą infułą biskupią. Herb ten był używany przez wiele wieków, ale w okresie 1950-1995 miasto posługiwało się herbem z daszkiem nad środkową basztą, na której umieszczono herb Kujaw. W 1995 roku powrócono do historycznego wzoru, który został potwierdzony w Statucie miasta. Herb jest odzwierciedlenie bogatej historii i kultury miasta, której korzenie sięgają średniowiecza.

Flaga miasta skomponowana jest z barw herbowych – czerwonego i żółtego. Czerwony kolor symbolizuje odwagę i męstwo, żółty natomiast reprezentuje bogactwo i dobrobyt. Ma kształt kwadratu z wydłużeniem w górnej części w kształcie trójkąta prostokątnego tzw. ogonem lub schwenklem. Na czerwonym polu w górnej części umieszczony jest herb miasta. Flaga to symbol, który odzwierciedla tożsamość i ducha miasta Włocławka.

Hejnał miasta jest utworem instrumentalnym na trąbkę, fragmentem melodii ludowej – kujawiaka. Ze względu na swój uroczysty charakter uświetnia on najważniejsze wydarzenia we Włocławku. Jest ważnym element kulturowy, który odzwierciedla bogatą historię i tradycje miasta.
Po więcej informacji dotyczących symboli naszego miasta zapraszamy do biblioteki i katalogu:

„Symbole miasta Włocławka…”, Piotr Bokota: https://tiny.pl/76v49,
„Historia herbu Włocławka”, Piotr Bokota: https://tiny.pl/c1lr1.