Wspominamy tych, którzy odeszli.

Tradycyjnie, także przed Świętem Wszystkich Świętych i Zaduszkami pracownicy biblioteki odwiedzają groby osób, które w sposób szczególny związane są z naszą instytucją lub wpisały się w historię naszego miasta i regionu: pisarza, regionalisty, animatora kultury i patrona MBP we Włocławku – Zdzisława Arentowicza, włocławskiej poetki – Marii Danuty Betto; uczestnika powstania styczniowego – Michała Stokowskiego; wieloletniego dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku – Marii Branickiej; artysty – plastyka, twórcy logo biblioteki – Janusza Nowierskiego. Cześć Ich Pamięci.