Wyniki XI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Zdzisaława Arentowicza

XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zdzisława Arentowicza cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Wpłynęły 224 zestawy wierszy. Podczas posiedzenia komisji konkursowej 7 października 2019 r. jury w składzie:

dr Miłosz Kłobukowski – przewodniczący,
Anna Puścińska,
Marcin Kaźmirski,

postanowiło nagrodzić następujące osoby:

I Nagroda – Marta Nowak z Bytomia
II Nagroda – Jędrzej Kozak z Koszalina
III Nagroda – Jerzy Fryckowski z Dębnicy Kaszubskiej

Wyróżniono: Katarzynę Dybżyńską ze Świdnika oraz Krystynę Gudel z Suchowoli.

Gratulujemy !