Żegnamy Janinę Gruberską

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Pani Janiny Gruberskiej, pracownika Działu Gromadzenia i Opracowywania Księgozbioru Naszej biblioteki w latach 1977 – 2004. Pani Janina była człowiekiem życzliwym światu i ludziom, cieszącym się autorytetem i uznaniem wśród współpracowników.

Pożegnanie nastąpi 30 lipca 2020 r. o godz. 11.30 na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku.